ועדת שחרורים -קיצור שליש מהמאסר

ועדת שחרורים, קיצור עונש המאסר:

כל אדם שהורשע בדין ונשלח לריצוי עונש מאסר בפועל, מאחורי סורג ובריח, זכאי לעלות לועדת שליש אשר תבחן את שחרור המוקדם.

ועדת שחרורים הינה זכות הניתנת לאסיר, במסגרתה תיבחן ועדה מקצועית את שחרורו המוקדם של האסיר, שחרור על תנאי. שחרור מוקדם הינו בגדר פריבילגיה, באם ניתנת טומנת בחובה חובות ותנאים המוטלים על האסיר. לא כל אסיר צולח את המסע לשחרור המוקדם ועל מנת להעלות את סיכויו נעזר הוא בשירותיו של עורך דין שייצגו אל מול הועדה.

מאמר זה יעמוד על זכותו של אסיר להגיע מול ועדת השחרורים וכיצד מתנהל ההליך וכן יעסוק המאמר במשמעותו של השחרור המוקדם מן הכלא.

ועדת שחרורים

שחרור מוקדם ממאסר הינו שחרור על תנאי, ויעשה לאחר שקבעה זאת ועדה. אסיר רשאי לאחר שריצה לפחות שני שליש מתקופת מאסרו לעמוד בפני ועדת שחרורים שתבחן את שחרורו המוקדם. התקופה אשר נותרה לריצוי במאסר בה יהיה האסיר משוחרר, נחשבת לתקופה בה נמצא הוא על תנאי ומחויב לעמוד בתנאי השחרור. בתקופה זו נקרא האסיר "אסיר ברישיון".

ועדת שחרורים- מי זכאי לקיצור שליש מהעונש:

חוק שחרור על- תנאי ממאסר, תשס"א-2001, קובע כי אסיר המרצה מעל שלושה חודשי מאסר ועד שישה חודשי מאסר, וריצה לפחות שני שליש מתקופת מאסרו רשאי נציב בתי הסוהר להורות על שחרורו המוקדם. שחרור זה יעשה ללא ועדה אבל בתנאים דומים.

אסיר אשר נגזרו עליו לרצות מעל שישה חודשי מאסר, שאיננו מרצה מאסר עולם, וריצה לפחות שני שליש מתקופת מאסרו רשאי לעלות מול ועדת שחרורים אשר תדון בשחרורו המוקדם.

אסירים אשר נגזר עליהם עונש מאסר של שנים רבות וריצו למעלה מ-25 שנות מאסר אף אם טרם ריצו שני שליש מתקופת המאסר וכן אסירי עולם שעונשם נקצב (30 שנה) וריצוי שני שליש מתקופת מאסרם הקצוב רשאים לעלות מול ועדת שחרורים מיוחדת אשר תדון בשחרורם.

ועדת שחרורים- מי מקבל את ההחלטה ומה זכויות האסיר

ועדת שחרורים מורכבת מארבעה אנשים, ופועלת במתכונת הדומה לדיון בבית המשפט. חברי הועדה הינם שופט שמונה על ידי שר המשפטים שני נציגים אשר מונו על ידי שר המשפטים ולהם ניסיון של למעלה מחמש שנים בפסיכולוגיה, פסיכיאטריה, קרימינולוגיה או עבודה סוציאלית וכן קצין שירות בתי הסוהר.

הועדה בוחנת את מסוכנות האסיר לציבור בראש ובראשונה ומתבססת על מידע אותו מספקת המשטרה או נציבות בית הסוהר, המידע אודות האסיר יכול לכלול מידעים מודיעיניים על פועלו ועל קשריו עם עבריינים מחוץ לבית הסוהר, על תוכניות לכאוריות של האסיר לאחר שחרורו לעסוק בפשיעה וכדומה.

לאסיר זכות להיות מיוצג על ידי סנגור מטעמו אשר יכול להשיג על המידע או על קביעת מסוכנות העולה כנגד האסיר.

 ועדת שחרורים ותוכנית שיקום ותעסוקה:

על מנת להפיק תוצאה טובה בוועדה, כלומר להעלות את סיכוי קיצור העונש בשליש,יש להציג בפני הועדה תוכניות שיקום האסיר לתקופת שחרורו על תנאי ולאחריה. בין היתר מבקשת הועדה פעמים רבות כי תוצג לפניה תוכנית שיקומית טיפולית הרלוונטית לעבירות או לבעיות העולות מנסיבות ביצוע העבירה או נסיבות חייו של האסיר (כגון: סמים, אלימות, אלכוהול, מין וכדומה).

כחלק מתוכנית השיקום מבקשת הועדה להציג בפניה אפשרויות תעסוקה עבור האסיר לתקופתה שחרורו, השתלבותו בקהילה באופן זה הכרחי על מנת להרחיקו מעולם עברייני.

על מנת להציג תוכנית שיקום מלאה אסירים רבים מתחילים בהליכי שיקום כבר בין כתלי בית הסוהר דבר העוזר ומסייע להם רבות בעת שחרורם להשתלב בתוכניות נוספות פרטיות או של רש"א (הרשות לשיקום האסיר).

אסירים המרצים עונשי מאסר בעבירות אלימות במשפחה או עבירות מין נדרשים לעלות בפני ועדה מיוחדת הבוחנת את מסוכנותם ואת התוכניות הטיפוליות שלהם בהתאם למורכבות העבירות הנ"ל.

 קיצור עונש המאסר ושחרור מוקדם:

שחרור מוקדם כאמור, הינו פריבילגיה ויתאפשר לאחר קביעת הוועדה כי האסיר איננו מסוכן לציבור ובאמתחתו תוכנית טיפולית הכוללת שיקום, תעסוקה והשתלבות בקהילה בהתאם לנסיבות העבירה והנסיבות האישיות של האסיר.

בזמן שחרורו המוקדם, הזמן שנותר לריצוי המאסר אותו יבלה האסיר כשהוא משוחרר הינו זמן "על תנאי" בו האסיר נחשב ל"אסיר ברישיון".

רישיון המונפק לאסיר ואותו חייב לשאת עימו לכל מקום וכשיידרש לכך ע"י המשטרה להציג בפניה, הרישיון בעצם מאפשר לאסיר להתהלך חופשי בתקופת התנאי וכן קובע תנאים לשחרור.

הוועדה רשאית, בעת החלטתה על שחרורו המוקדם של אסיר לקבוע תנאים לשחרורו, עמידה בתנאים אלו היא תנאי הכרחי עבור האסיר על מנת שלא "להפקיע" את שחרורו ולחזור לריצוי העונש הנותר תחת סורג ובריח.

תנאים לשחרור מוקדם:

הצבת פיקוח על האסיר בדמות ערבים במקום המגורים או העבודה, האסיר מחויב לתת כתובת מגורים בה ישהה בכל התקופה, הגבלות תנועה אשר יש בהן מלהרחיק את האסיר המשוחרר ממקום ביצוע העבירה, ערבות אישית, עמידה בתנאי עבודה, שעות מעצר בית (בדרך כלל מעצר בית חלקי המאפשר עבודה והשתתפות בהליך טיפולי).

 

הליכי שחרור מוקדם של אסיר והדיונים מול ועדת השחרורים לא פעם מורכבים מאוד ולאסיר זכות להיות מיוצג על ידי סנגור מטעמו אשר יסייע לו הן בהכנות לקראת הועדה והצגת הליך טיפולי לאחר השחרור והן בטיעונים מול הועדה ועד לשחרורו.

*אין לראות במאמר זה ייעוץ משפטי, מאמר זה אינפורמטיבי בלבד*