היוועצות עם עורך דין בחקירה פלילית, זכותו של כל נחקר

 היוועצות עם עורך דין בחקירה

אדם אשר זומן לחקירת משטרה, מרגיש לא פעם חוסר  וודאות באשר לעתיד גורלו, במיוחד אם מדובר בהיתקלות ראשונה עם גורמי אכיפת החוק ומערכת המשפט.

שלב החקירה הוא משמעותי ובעל השפעה מכרעת על ההתנהלות בהליכים השונים במשפט הפלילי, שכן השפעתו ישירה על ההחלטות אשר תיקבענה בהמשך ואף יכול הוא להביא לשלילת חירות ואף למאסרו של האדם העומד לדין.

לכן, אחת הזכויות הבסיסיות והחשובות הנתונות לרשותו של נחקר היא זכות ההיוועצות בעורך דין.

מתי רשאי חשוד בחקירה להיוועץ עם העורך דין?

בעת החקירה במשטרה קיימת זכות יסוד לכל חשוד להיוועץ בעורך דין. אף במהלך החקירה עצמה רשאי החשוד לבקש לעצור את החקירה לשם היוועצות עם עורך דין (ההחלטה לעצור את החקירה בעיצומה ולאפשר את ההתייעצות נתונה  לשיקול דעתו של  החוקר ותינתן בעיקר באם לא נועץ קודם לכן החשוד בעורך דין, במקרים חריגים כגון עצור ביטחון לרוב לא יתיר זאת החוקר במהלך חקירה).

אשר על כן, היוועצות עם עורך דין לפני החקירה היא חשובה ביותר ומהותית שכן  יכולה לסייע לחשוד בהתמודדות אל מול שלב מכריע זה של ההליך.

כיצד מתייחס בית המשפט לזכות ההיוועצות עם עורך דין בחקירה?

בית המשפט העליון קבע בפסיקה ענפה כי המדובר בזכות יסוד חוקתית ומהותית, וכי יש לאפשר לחשוד להיוועץ בעורך דין בהקדם האפשרי מרגע בקשתו לכך ולאפשר את הייעוץ לפני החקירה. הזכות להיוועצות מצויה בסעיף 34 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים).

בנוסף, קבע בית המשפט העליון כי וויתור על הזכות להיוועץ בעורך דין חייבת להיות חד משמעית, להיאמר באופן ברור ורק לאחר שהחוקר הסביר לחשוד את המשמעות של ויתור הזכות ווידא עימו כי אכן רצונו בכך.

ההליך הפלילי הינו הליך מורכב וארוך בעל שלבים רבים, הוא נפתח בחקירה אז עומד אדם בפני החשדות המוטחות כנגדו ועלול להמשיך במעצר ובהגשת כתב אישום כנגד החשוד. לכן המדובר בהליך שיש לו השפעה רבה על חייו של חשוד בפן הנפשי, הפיזי, המשפחתי והתעסוקתי.

חשוב לנצל היטב את זכות ההיוועצות ולעשות בה שימוש נכון ולבקש לשוחח עם העורך דין בתחנת המשטרה לפני החקירה. מימוש זכות ההיוועצות יקל על החשוד את הבנת ההליך ויכול לעזור לו לצלוח את החקירה, לא פעם מימוש הזכות מביא לביאור האמת על ידי היחידה החוקרת לאחר חקירה ממצה ונכונה ויכול להביא לסיום החשדות כנגד החשוד.