חקירה ומעצר קטינים ונוער- חשוב לדעת

מי הוא קטין בהליך הפלילי?

קטינים ונוער מתחת לגיל 18, נחשפים להליך הפלילי מידי יום ביומו.

המפגש הראשון של הקטין עם ההליך הפלילי מתחיל בתחנת המשטרה, בחקירה תחת אזהרה.

מאמר זה יעמוד על מספר עקרונות חשובים שיש לדעת בכל הקשור לחקירת קטינים ובני נוער.

קטין, הוא כל אדם שטרם מלאו לו 18 שנה.  קטין מתחת לגיל 12 איננו בעל אחריות פלילית ועל כן לא ניתן להעמידו לדין.

קטין מעל גיל 12 ועד גיל 18 נחשב לבעל אחריות פלילית.

במדינת ישראל ישנה חקיקה המבדילה קטינים מבגירים (מעל 18 שנה) בהליך הפלילי החל משלב החקירה ואילך ומטרתה להגן על הקטין ולעמוד על זכויות נוספות אשר ניתנות לקטין להבדיל מבגיר.

החקיקה המגנה על הקטין בהליך הפלילי וקובעת את התנהלותם של הליכים משפטים כנגדו עושה הבחנה בין קטין אשר מלאו לו 14 שנה וקטין אשר טרם מלאו לו 14 שנה במקרים רבים.

 

האם קטינים ונוער יכולים להיקרא לחקירה?

כל אדם, גם קטין יכול להיקרא לחקירה בתחנת המשטרה. גם קטין מתחת לגיל 12 יכול להיקרא למשטרה למתן עדות למשל.

באשר לקטין מעל גיל 12 אין מניעה כלל ועיקר לקרא לו לחקירה במשטרה תחת אזהרה, כלומר בחשד לביצוע עבירה.

קטינים ונוער כחשודים בחקירה

קטין אשר זומן לחקירה במשטרה בחשד לביצוע עבירה, חוסה תחת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) אשר מבסס מספר זכויות מהותיות הקשורות בהתנהלות החקירה הנערכת לקטין. ואלו הם העקרונות:

שעות חקירת הקטין:

ישנה הגבלה על השעות בהן ניתן לחקור קטין החשוד בביצוע עבירה, ככלל חקירה תעצר בשעה 22:00 אלא אם ישנן נסיבות מאוד מיוחדות אשר יאפשרו חקירה בשעות הלילה.

אזהרת הקטין- זכות היוועצות עם עו"ד:

כל אדם בחקירה מוזהר בזכויותיו להיוועץ בעורך דין וזכות השתיקה. כאשר המדובר בקטין יש להזהירו בשפה המובנת לו ולבדוק כי אכן הבין את המשמעות של האזהרה. ככלל רצוי לדאוג לייצוג עו"ד מידית עם ההגעה לתחנה ולעמוד על זכויות הקטיון בחקירה. יעוץ על ידי עורך דין הינו חשוב וקריטי במצבים אלו.

נוכחות הורים בחקירה:

בישראל חקירה משטרתית נעשית ללא נוכחות הורים או עורך דין. לכן, הוחלט בחוק לאפשר נוכחות הורה של הקטין בחקירה. החוק מאפשר כניסת הורה אחד לחדר החקירה עם הקטין. ההורה אינו מורשה להיות פעיל בחקירה ואיננו משתתף בה. ההורה נמצא בחקירה על מנת לשמור על זכויות הקטין אך איננו חלק ממנה. כל זמן שההורה יפריע להתנהלות החקירה לחוקר היכולת להוציאו מהחקירה. לזכות זו יש חריג המאפשר לחוקר לחקור קטין ללא נוכחות הורה באם ישנו חשד שנוכחות ההורה תגרום לשיבוש החקירה או אם הקטין דרש זאת.

 

הליכי המעצר של קטינים ונער

קטין עד גיל 14 לא ניתן לעצור, המשמעות היא כי לאחר חקירה ישוחרר לביתו בתנאים מגבילים.

חשוד קטין מתחת לגיל 14 אשר נעצר בתחנה לצורך חקירה יובא בפני שופט לא יאוחר מ- 12 שעות באם ימצא צורך שבית המשפט יקבע את תנאי השחרור. קטין אשר מלאו לו 14 שנים, ניתן לעצור ויש להביאו בפני שופט עד 12 שעות בלבד מרגע המעצר. שופט יבחן את עילות המעצר ואת הצדקתו נוכח החשדות.

בתי המשפט נוטים שלא לעצור קטין שלא לצורך, ומעצר יהיה חריג ובנסיבות מיוחדות ולא הכלל. על כן בדיון בבית המשפט לרוב יבחנו את תנאי שחרורו של הקטין למעצר בית או מעצר במסגרות מיוחדות המתאימות לכך.

בדיון המעצר יהיה נוכח הורה של הקטין, במידה ולא היה נוכח הורה של הקטין רשאי בית המשפט לעצור את הקטין באם מצא צידוק לכך, עד ל 24 שעות בלבד.

מתי יתכן מעצר של קטין?

קטין מעל גיל 14 ייעצר כאשר החשדות כנגדו הינן בעבירות חמורות (אונס, רצח, הריגה, דקירה) וישנה מסכת ראיתית המצדיקה את המעצר. עם החלטה למעצרו של קטין יופנה הקטין ל "שירות המבחן לנוער", אשר הינו גוף המסייע לבתי המשפט באמצעות פסיכולוגים וסוציולוגים לבחון את החשוד או הנאשם מבחינה התנהגותית ולהמליץ לבית המשפט בהתאם לנסיבות.

שירות המבחן יבדוק האם ישנה סכנה הנשקפת מהקטין באם ישוחרר בתנאים וכן יבחן מהם התנאים הנכונים האופטימאליים לשחרורו של הקטין ממעצר.

חשוב לדעת, שירות המבחן יפגש עם הקטין ויבחן אפשרויות לשילובו במסגרת טיפולית כזו או אחרת בהתאם לממצאים שעלו בהבחנה. לאחר המעצר ועם שיחרור הקטין למעצר בית ובתנאים ימשיך הקטין בקשר עם שירות המבחן עד לסיום ההליך הפלילי כנגדו.

קטינים ונוער ששוחררו בתנאים לאחר כתב אישום:

אצל בגיר בעבירות מסוימות עם הגשת כתב אישום מוגשת בקשה למעצר עד תום ההליכים. כך יהיה הדבר אם קטין מעל גיל 14 נעצר ע"י בית המשפט. אלא שקטין אשר שוחרר בתנאי מעצר בית או תנאים אחרים התביעה והפרקליטות אינן יכולות לדרוש את מעצרו עוד ולכן יבקשו להמשיך את התנאים המגבילים.

התקופה בה ניתן להטיל תנאים על קטין אינה עולה על 9 חודשים. בתום 9 חודשים התנאים נפסקים אלא אם הגישה התביעה או הפרקליטות בקשה מחודשת ומנומקת.

קטין המצוי בתנאי מעצר בית של זמן מצטבר 16 שעות ומעלה ביממה, יובא בפני שופט לבחון את התנאים מדי 3 חודשים. בית המשפט יבחן את התנאים וההקלות בהם לאחר שקיבל המלצות ותסקירים משירות המבחן לנוער אשר לו תפקיד משמעותי בהתנהלות המשפטית בעניינם של קטינים.

למידע נוסף אודות זכויות בחקירה זכויות נחקרים

למידע נוסף אודות הליכים משפטיים של קטינים ונוער 

**מאמר זה איננו בגדר יעוץ משפטי והינו אינפורמטיבי בלבד. לקבלת יעוץ יש לפנות לעורך דין**