אי הפללה לשימוש עצמי בסמים קלים- האם באמת שינוי?

 

לפני כשבוע ימים אישר השר ארדן את המדיניות החשדה המכונה "אי הפללה" בכל הקשור לשימוש עצמי בסמים קלים. מה אומרת המדיניות החדשה בפועל והאם באמת מדובר בשינוי דרמטי?

אי הפללה, האם הופך את השימוש בסמים קלים לחוקי?

אי הפללה איננה לגליזציה!

אי הפללה מותירה את השימוש העצמי אסור על פי חוק ומתייחסת בעיקר למדיניות הענישה והאכיפה כלפי המשתמשים בסם.

כך שאין המדובר בהצעה ההופכת את השימוש העצמי לחוקית נהפוך הוא, המדיניות החדשה לא מביאה לשינוי דרמטי כפי שנוטים לחשוב, אלא יוצרת מצב חדש לאו דווקא יותר טוב מהמדיניות שנהגה עד היום, על כך נפרט בהמשך.

 

מדיניות אי- הפללה החדשה, מה היא בעצם אומרת על השימוש העצמי?

המדיניות החדשה מטפלת בשני סוגי אנשים, בגירים מעל גיל 18 וקטינים ונוער מתחת לגיל 18.

באשר לבגיר, על פי המדיניות החדשה, כאמור על אף שהשימוש העצמי בסמים קלים נותר עבירה פלילית ואסור על י חוק, האכיפה לא תעשה במרחב הפרטי כלומר בבתים של אנשים ותתמקד במרחב הציבורי, כלומר כל מקום שאיננו הבית הפרטי שלנו.

המדיניות החדשה מתייחסת לאדם אשר נתפס במרחב הציבורי כשבחזקתו סם המוגדר כסם "קל" (דהינו מריחואנה על סוגיה גראס וחשיש) בכמות המוגדרת בפקודת הסמים המסוכנים ככמות לשימוש עצמי אשר עומדת היום על כמות של עד 15 גרם בלבד.

מדיניות האכיפה והענישה החדשה-שימוש והחזקה בסם:

אדם שנתפס וזוהי לו עבירה הראשונה -לא יועמד לדין ולא יוגש כנגדו כתב אישום, אלא יקנס בסכום של עד 1000 שקלים. עונש הקנס מותנה בהודאה בהחזקת הסם ולא יגרור אחריו רישום פלילי.

עבירה שנייה– כפל הקנס. גם כאן נדרשת הודאה על השימוש והחזקה ללא רישום פלילי.

עבירה שלישית- התיק יסגר בהסדר מותנה, הסדר מותנה הינו הסדר לפיו ייסגר תיק החקירה ללא כתב אישום, תחת תנאים מסוימים מצידו של החשוד. נדרשת הודאת החשוד בהחזקה ושימוש והסכמה ושיתוף פעולה מצידו בתנאים שיקבעו אשר יכולים להיות בין היתר הליך טיפולי, שלילת רישיון נהיגה ורישיון נשק וכדומה.

עבירה רביעית והאלה- הגשת כתב אישום בהליך פלילי רגיל בהתאם לשיקול דעת המשטרה.

קטינים:

עבור קטינים קובעת המדיניות החדשה כי בעבירה ראשונה -ייסגר התיק בטיפול מותנה ללא רישום פלילי, הקטין יודה בהחזקה ושימוש וישלח להליך טיפולי. באם יסרב לטיפול יעבור התיק כנגדו לטיפול בהליך פלילי רגיל בבית משפט לנוער.

עבירה שנייה– התיק ייסגר בהסדר מותנה- התנאים זהים לאלו של הבגירים, וככלל אין הרבה הבדל בין ההסדר המותנה והטיפול המותנה בעבירה ראשונה.

עבירה שלישית והלאה– הליך פלילי רגיל בבית המשפט לנוער. אי הפללה לשימוש עצמי בסמים קלים

המדיניות היום מול אי הפללה- שימוש בסם, מדוע השינוי הוא דווקא לרעה?

בשנים האחרונות בעקבות הנחיות היועץ המשפטי לממשלה נמנעה התביעה מהגשת כתבי אישום בעבירות של החזקה ושימוש עצמי בסמים קלים. התנאי לאי הגשת כתב אישום היה העדר עבר פלילי או חקירות עבר על שימוש בסם. נדרשה הודאת החשוד בעבירה- וזו נדרשת גם על פי המדיניות החדשה.

גם אם הוגש אישום בעבירות החזקה ושימוש בשל אי התאמת המקרה להנחיות, הרי שבסופו של יום מרבית התיקים נסגרו וכתבי האישום בוטלו עקב הסכמת הנאשם לביצוע בדיקות שתן המראות על ניקיון מסמים, הסדרים לאי הרשעה אשר אינה מכתימה את הרישום הפלילי או בהסדר מותנה לפיו נדרש הנאשם לעמוד בתנאי התביעה בין היתר הליך טיפולי וכדומה.

כלומר, הטיפול בתיקי החזקה ושימוש בסמים קלים עד היום, לא גרר אחריו במרבית הפעמים רישום פלילי. שהרי רישום פלילי מצריך הרשעה במשפט פלילי.

בשים לב כי רישום משטרתי פנימי קיים כל זמן שאדם נתפס ונחקר- רישום זה קיים גם על פי המדיניות החדשה.

הרעת המצב בעקבות המדיניות החדשה לשימוש בסם

כיום, לאור המדיניות החדשה הרי שכבר מהעבירה הראשונה יידרש אדם לשלם קנס כספי, דבר שלא נדרש ממנו קודם לכן באם התיק היה נסגר לאחר חקירה קצרה בעקבות הנחיות היועמ"ש.

כך לגבי העבירה השנייה והשלישית, אשר ממילא לא הביאה ברוב המקרים לרישום פלילי עקב סגירת התיק או הגעה להסדר אל מול התביעה בביטול כתב אישום, באי הרשעה או במסגרת הסדר מותנה.

לגבי העבירה הרביעית הרי שלא ברור כיום מה תהיה מדיניות בתי המשפט בבואם לדון בכתב האישום שיוגש בגין שימוש והחזקה עצמית, בכמות המוגדרת לשימוש עצמי.

תיקים שעד היום נהגו בהם ברכות בשל מדיניות מקלה, ינהגו בהם שונה בעקבות המדיניות החדשה. המדיניות החדשה האם תיצור מדיניות מחמירה יותר כלפי אלו אשר מוגש נגדם כתב אישום?  אחד הטיעונים האפשריים של התביעה (אשר לבטח נתקל בו פעמים רבות) יהיה שנתנו לנאשם ארבע הזדמנויות שונות להיחלץ מכתב אישום, והינה לא עמד בתנאים ועל כן יש להחמיר עימו.

 

סחר בסמים