מחיקת רישום פלילי

רישום פלילי הוא נושא שמעסיק רבים, ובעיקר מעסיקה השאלה כיצד ניתן למחוק רישום פלילי.

מאמר זה יסביר בקצרה מהו רישום פלילי, כיצד מוחקים וייתן עוד קצת עובדות חשובות אודות הרישום הפלילי.

רישום פלילי- רקע

רישום פלילי נוצר כאשר ישנה הרשעה של בית משפט בעבירה. כלומר, מי שיש לו רישום פלילי הוגש נגדו כתב אישום והתנהל כנגדו הליך פלילי בבית משפט במהלכו הורשע בעבירה.

רישום פלילי יעשה אף אם משפטו של אדם הסתיים באי- הרשעה. בפלט הרישום הפלילי יופיע הרישום ולידו אי הרשעה. במקרה זה ההתייחסות לרישום הפלילי בעניין אי הרשעה מעט שונה מאחר וזו מופיעה ברישום הפלילי לתקופת זמן קצרה יותר, ונהוג שלא להשתמש ברישום אי ההרשעה כנגד אותו אדם. על כן, אי הרשעה מהווה פיתרון שאינו "מכתים" את עתידו של אדם.

אם אדם נחקר במשטרה ולא הוגש נגדו כתב אישום והתיק בעניינו נסגר באחת מעילות הסגירה או אם נסגר בהסדר מותנה אזי שאין לו רישום פלילי אלא רישום משטרתי בלבד שהוא שונה בתכלית מהרישום הפלילי על הרשעה.

לכמה זמן מופיע הרישום הפלילי של אדם בעבירה? מתי נמחק הרישום?

חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים תשמ"א-1981 מסדיר את נושא הרישום הפלילי.   ר.פ

החוק מבדיל בין שתי תקופות עיקריות, תקופת ההתיישנות על ההרשעה ותקופת המחיקה.

מהי תקופת ההתיישנות ההרשעה ברישום הפלילי

תקופת ההתיישנות, נוגעת להתיישנות ההרשעה ותהיה על פי חישוב שנעשה בהתאם לחומרת העונש, משמעות ההתיישנות היא כי לאחר התיישנותה של הרשעה השימוש במידע אודות ההרשעה מוגבל, ולא תמיד ניתן יהיה למסור מידע אודותיה לגורמים המוסמכים לקבל מידע מן הרישום הפלילי.

תקופת ההתיישנות מחושבת על פי תקופת המאסר שהוטלה ועוד התקופה האמורה בחוק:

מאסר עד שנה אחת- תהא תקופת ההתיישנות תקופת המאסר שהוטלה ועוד שבע שנים;

מאסר עד חמש שנים- תהא תקופת ההתיישנות תקופת המאסר שהוטלה ועוד עשר שנים;

מאסר למעלה מחמש שנים- תהא תקופת ההתיישנות תקופת המאסר שהוטלה ועוד כפל התקופה, ובלבד שכפל התקופה הנוספת לא תעלה על 15 שנה;  כלומר, מקסימום התקופה הנוספת יהיה 15 שנה.

אם העונש שהוטל איננו כולל מאסר כפי שמפורט לעיל, תהא תקופת ההתיישנות שבע שנים.

מהי תקופת המחיקה ברישום הפלילי ומה משמעותה בפועל?

לאחר שהתיישנה ההרשעה  נכנסת תקופת מחיקה של ההרשעה מן הרישום הפלילי.

השם "תקופת המחיקה" מטעה מאחר ונוטים לחשוב כי הרישום נמחק בפועל כלומר לא מודפס יותר בפלט הרישום הפלילי אך זה איננו נכון. המידע יודפס בפלט אולם ירשם לידו כי העבירה התיישנה ונמחקה. פלט זה לא יועבר לגורמים אחרים מלבד למספר גורמים מצומצם ביותר המוסמכים לעיין בהיסטוריית הרישום הפלילי של אדם (בעיקר ביטחוניים). תקופת המחיקה היא 10 שנים מיום סיום ההתיישנות על העבירה האחרונה בה הורשע אדם.

מי יכול להסתכל ברישום הפלילי שלי?

החוק מסדיר במפורש למי ניתן למסור מידע על פי הרישום הפלילי. ככלל מידע על הרישום הפלילי יימסר לגורמים ממשלתיים, מדינתיים ורשויות האכיפה בהתאם לאמור בחוק ואין לכל אדם זכות להסתכל על רישומו הפלילי של אדם אחר גם לא למקומות עבודה.  גורמים פרטיים אינם רשאים על פי החוק לעיין ברישומו הפלילי של אדם.

מחיקת רישום פלילי, כיצד?

רישום פלילי מוחקים באמצעות בקשת חנינה לנשיא המדינה. בבקשה זו בעצם מבקשים לקצר את תקופת ההתיישנות על העבירה אם טרם התיישנה וכן לקצר את תקופת המחיקה. אם בקשת החנינה מתקבלת הרי שלד העבירה ברישום הפלילי יופיע כי העבירה התיישנה ונמחקה אולם לא יזכה המבקש לראות פלט חלק שכן כאמור לא מתבצעת מחיקה מוחלטת של הרישום- לא יתקבל דף נקי בפועל.

על מנת להגיש בקשת חנינה למחיקת רישום פלילי יש להמציא את כל החומר המשפטי הרלוונטי לעבירה ולהרשעה אותה מבקשים למחוק וכן להציג נסיבות מיוחדות המצדיקות קיצור תקופת ההתיישנות והמחיקה. כמו כן יש להעזר בסבלנות רבה שכן התשובה לבקשה אורכת לעיתים זמן רב.

על כן, לדוגמא, אם אדם מתכנן להעתיק מגוריו למדינה זרה שם נדרש להציג רישום פלילי נקי- הרי שיש להיערך עם בקשת חנינה זמן מספיק מראש.

משרד עו"ד סיון דואני בעל נסיון רב בהגשת בקשות חנינה למחיקת רישום פלילי, נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ופניה.