מעצר עד תום ההליכים-  מה שחשוב לדעת על ההליך

מעצר עד תום ההליכים הוא הליך מעצר לאחר הגשת כתב האישום ומטרתו להשאיר את הנאשם במעצר עד שיסתיים הליך בירור משפטו.

מעצר עד תום ההליכים מעוגן בסעיף 21 לחוק סדר דין פלילי (סמכויות אכיפה מעצרים).

לרוב, לאחר הליך החקירה ומעצר ימים לצורכי חקירה מוגש כתב אישום, אם החשוד נעצר בשלב החקירה ולא שוחרר לפני הגשת כתב האישום, תבקש התביעה במקרים המתאימים לכך, להשאיר את הנאשם עצור עד אשר יסתיים בירור משפטו.  בקשה למעצר עד תום ההליכים מוגשת לאחר שהוגש כתב אישום כנגד חשוד.

מתי ניתן לבקש מעצר עד תום ההליכים

על מנת לעצור אדם עד תום ההליכים על בית המשפט לבחון מספר פרמטרים, אלו נבחנים בדיון.

ראשית יבחן בית המשפט האם מתקיימת עילת מעצר– עילת המעצר הכרחית לצורך השארת אדם במעצר מאחורי סורג ובריח. עילות המעצר מצוינות במפורש בחוק והן כוללות מסוכנות הנאשם לציבור, חשש מפני שיבוש הליכי משפט, חשש מהימלטות מאיימת הדין וחומרת העבירה.

מהי עילת מעצר סטאטוטורית – בחוק ישנן מספר עבירות אשר בהן חלה חזקה הניתנת לסתירה כי אדם המואשם בעבירות אלו חלה לגביו מסוכנות, המדובר בעבירות החמורות בחוק העונשין- עבירות אלימות קשה, רצח, עבירות מין וכן עבירות סמים.

מעצר עד תום ההליכים-ראיות לכאורה

לאחר בחינת עילת המעצר חייב בית המשפט לבחון על אילו ראיות נסמכת הבקשה, אלו נקראות

ראיות לכאורה:

ראיות לכאורה משמעותן בחינת הראיות המצויות בתיק אשר יש להן פוטנציאל להרשעה.

בעת בחינת הראיות לכאורה בעצם מציינת התביעה בפני בית המשפט על אילו ממצאים היא סומכת את כתב האישום שלה ומהו הפוטנציאל הראיתי הקיים בתיק, כזה הקושר את הנאשם לביצוע העבירה ומעיד במידת מה על זיקה בין הנאשם לעבירה.

ראיות אלו נבחנות ע"י בית המשפט כבר בהליך הראשוני. באם מצא בית המשפט כי הראיות אינן חזקות דיין או כי קיימות ראיות בתיק לטובת הנאשם אשר יכולות להוביל לזיכוי או שמא מפחיתות מעוצמת האישום הרי שזה שיקול רב עוצמה לשחרור הנאשם ולאי החזקתו במעצר.

מעצר עד תום ההליכים- חלופת מעצר ושחרור

חלופות מעצר מתארת בסופו של דבר שחרור ממעצר בתנאים אותם קובע בית המשפט.

בכל מקרה אשר יובא בפני בית המשפט בדיון בבקשה למעצר עד תום ההליכים, מחויב בית המשפט לשקול שחרורו של נאשם לחלופת מעצר, זאת אף אם ישנה עילת מעצר וישנן ראיות לכאורה כנגדו.

בחינת חלופת המעצר עולה בקנה אחד עם מחוייבות בית המשפט לפעול בהתאם לחוק יסוד:כבוד האדם וחירותו המאזן את מערכת השיקולים ודורש בחינה של האמצעי שפגיעתו פחותה לצורך השגת מטרת המעצר.

בחינת חלופת המעצר יכול ותעשה במקום ע"י בית המשפט בהצגת בני משפחה או מוסדות אשר ייקחו אחריות על העצור ויכול ובית המשפט יידרש לחוות דעת מקצועית יותר אשר תבחן את אפשרויות החלופה.

שירות המבחן- שירות המבחן הינו גוף הפועל באופן אובייקטיבי עבור בית המשפט ונכנס להליך בהוראת בית המשפט. תפקידו בשלב המעצר לבחון חלופות מעצר אשר יענו על החשש הקונקרטי העולה מהתיק. חלופת מעצר אשר תאיין מסוכנות, חשש מהימלטות וכן תענה על נסיבות מיוחדות הצריכות לאותו נאשם ספציפי (כגון מרכזי גמילה מסמים, בעיות רפואיות שונות וכדומה).

שירות המבחן מציג "תסקיר" לבית המשפט. התסקיר הינו סודי וחסוי לנאשם או לכל אדם והינו לעיני בית המשפט, התביעה והסנגור בלבד.

המלצת שירות המבחן יש לה משקל רב בבואו של בית המשפט לבחון שחרור או המשך מעצרו של אדם עד תום ההליכים שכנגדו.

שחרור בהליך מעצר עד תום ההליכים:

לאחר שנתנה החלטת שחרור בהליך יש להבין כי לרוב משוחרר הנאשם בתנאים עליהם מחויב לשמור.

מעצר בית- מעצר בית הינו תחליף למעצר. הנאשם נשלח לחלופה בבית בן משפחה או אדם אשר הסכים לקחת עליו אחריות. למעצר בית משמעו כי הנאשם יישאר תחת השגחה ולא יצא את הבית לתקופה אשר תיקבע, לעיתים המדובר בתקופה ארוכה.  את תנאי מעצר הבית ניתן לרכך מידי תקופה וכן שחרור למעצר בית מאפשר השתלבות בהליך טיפולי במידת הצורך.

שחרור בערובה- כל שחרור ממעצר לחלופה כרוך בהפקדת ערובה מצד המשמורנים שהוסמכו לכך ע"י בית המשפט, קרי המפקחים על העצור המשוחרר. ערובה הינה סכום כספי המופקד בקופת בית המשפט . כמו כן ערבות צד ג' משמעה כי ישנה המפקח ערב כספית לשמירת התנאים של העצור המשוחרר ואם יפר את התנאים ייתכן (בנסיבות מסוימות) כי ערובה זו תחולט ע"י ביהמ"ש (במקרים חריגים).

 ערר או עיון חוזר במעצר עד תום ההליכים

על החלטת בית המשפט לעניין מעצר עד תום ההליכים ניתן להשיג בשתי דרכים שונות.

הראשונה באמצעות ערר, המדובר בערעור על החלטה שלא לשחרר ממעצר אותו מגישים לבית משפט בערכאה גבוה מזו שבה התקריים הדיון. ערר הוא כלי שיש לעשות בו שימוש מיידי לאחר החלטת בית המשפט ולא יאוחר מ 30 יום ממתן ההחלטה.

עיון חוזר הוא כלי להשיג על החלטת בית המשפט אשר מאפשר בחינת ההחלטה והשינויים שחלים בתיק או במצבו של הנאשם לטווח הארוך. עיון חוזר משמעו כי בית המשפט יעיין שוב בנתונים וישקול שנית על סמך פרמטרים חדשים ונוספים את שחרורו של אדם ממעצר או שינוי תנאי שחרורו הקיימים.

עיון חוזר משמעו הגשת בקשה לבית המשפט לשקול שנית את שחרור העצור לחלופה מתאימה המוצגת לפניו.

*המידע במאמר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואינו עולה כדי יעוץ משפטי. לקבלת יעוץ פנה אל עו"ד דואני דרך צור קשר באתר. *