מעצר! נעצרת? כללי יסוד שחשוב לדעת על מעצר

מעצר – מה צריך לזכור

אם נעצרת בחשד לביצוע עבירה, או בן משפחתך, מכר, חבר נעצר או עוכב לחקירה ישנם כמה כללי יסוד שעליך לדעת שיסייעו לך להתמודד עם המעצר ושלב החקירה.

בשלב העיכוב ו/או המעצר על השוטר להגיד לך מהן החשדות כנגדך, שאל באם לא נאמר לך. תיאור החשד כנגדך יסייע לך להבין מדוע אתה מעוכב או נעצר לחקירה ויכוון אותך להבנה מהו החשד הסביר שיש כנגדך.

אל תמהר להגיב על המעשה בהודאה או בהכחשה. שמור תחילה על איפוק והבן את הסיטואציה והנסיבות הקשורות במעצרך.

אל תתנגד למעצר אלא אם אתה בטוח כי מעצרך איננו חוקי. התנגדות למעצר יוצרת לא פעם סיטואציה כוחנית ואלימה אשר איננה מוסיפה לעצור ובהחלט מסרבלת את המשך הטיפול.

צור קשר עם עורך דין! בקש מהשוטר להיוועץ עם עורך דין, זוהי זכותך. חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים) בסעיף 34 מקנה לאדם זכות להיוועץ בעורך דין. זכות זו נתונה לעצור טרם החקירה. על המשטרה ליידע אותך בזכות זו כמו גם בזכויות נוספות המוקנות לך על פי חוק.

מה הזכויות שלך במעצר ובחקירה? 

דע מהן הזכויות שלך במעצר, היה קשוב לנוסח האזהרה טרם החקירה: אדם הנעצר ונלקח לחקירה יוזהר בזכויותיו. לעיתים החוקר מעביר מסמך כתוב ומבקש כי תקרא שם מצויות הזכויות שלך. על אף החובה להסביר את הזכויות המשטרה לא תמיד עומדת בחובתה.

  •  יש לך הזכות לשמור על שתיקה. שמירה על שתיקה בחקירה יכולה באם ימשך הליך, בשלב הראיות לשמש כנגדך. אין המדובר באזהרה שתפקידה להפחיד את הנחקר שמא אם לא ידבר ויודה זה ישמש לרעתו אלא ליידעו כי יש לו הזכות לשמור על שתיקה.
  •  יש לך הזכות להיוועץ בעורך דין, לפני החקירה.

ויתור על אחת מזכויות אלו צריך להאמר על ידך במפורש! שים לב כי נכתבת תשובתך בגוף החקירה. כך לדוגמא באם ביקשת להיוועץ בעורך דין בדוק כי לאחר האזהרה תופיע שורה בה מצוין כי דרשת עורך דין.

בסיום החקירה תתבקש לחתום על מסמך העדות, בדוק אותו וקרא בעיון, תקן מקומות שבהן חסרה תשובתך עמוד על דיוקים ורק אז חתום.

מה קורה בחקירה, איך זה משפיע על המעצר?

  1. באם בחרת למסור גרסה בחקירה, זכור כי לא תפקידך לעשות עבור החוקר את עבודת המחקר. ענה על השאלות הספציפיות עליהן נשאלת, שים לב כי אינך חייב להפליל עצמך בעבירות נוספות עליהן לא נשאלת או למסור פרטים מעבר לאלו שנתבקשת בשאלה.  אל תמהר "לנדב" מידע שייתכן שלא נמצא בידי המשטרה.
  2. שים לב כי ייתכנו תרגילי חקירה, על כן חשוב להיוועץ בעורך דין טרם החקירה על מנת שיסביר לך מהם תרגילי החקירה האפשריים בנסיבות המקרה.
  3. אל תלחץ מאיומים על מעצרך באם לא תספר גרסה או אם לא תודה. אם למשטרה די ראיות לעצור אותך הם יעצרו אותך ממילא, הבטחה כי אם תודה תשוחרר אינה עומדת במבחן המציאות ואסורה היא.
  4. היה מודע לכך שייתכן ויטיחו בך ראיות שנמצאו בשטח/ זירת הארוע. הטחת הראיות נועדה לשמוע גרסתך על הימצאותן וכן לשמש, לא פעם, כאמצעי לחץ להודאה. חשוב על תשובותיך טרם מסירת הגרסה.
  5. הימנע משיחות מסדרון על המעשה/ מקרה והנסיבות שהביאו למעצרך עם חוקרים. את גרסתך מסור רק במהלך חקירה מסודרת המתועדת ונרשמת. שיחות מסדרון עם החוקרים לא פעם תפקידן הוא למשוך נחקר להודאה ולחלץ ממנו גרסה מפלילה.

הליך המעצר והחקירה איננו נעים ומלווה בתחושת לחץ וחוסר אונים. פעמים לוקח ההליך מספר ימים טרם שחרור או הגשת כתב האישום. היוועץ בעורך דין אשר יסייע לך להתמודד אל מול החקירות והמשך ההליך.

עירובו של עורך דין כבר למן ההתחלה יכולה למנוע פעמים רבות את המשך המעצר ולסייע לבחון שחרור ממעצר לחלופת מעצר הולמת.

הליך המעצר הוא קריטי ביותר, הוא הבסיס להגשת אישום כנגדך, בנסיבות מסוימות באם יטופל כהלכה ייתכן ותימנע הגשת כתב האישום לאחר מכן כנגדך.