סגירת תיק חקירה פלילי מחוסר אשמה

אדם המוזמן לחקירה במשטרה כחשוד בביצוע עבירה, נפתח לו "תיק חקירה". לאחר שהמשטרה מסיימת את פעולות החקירה, היא מעבירה המלצה לפרקליטות או לתביעה האם בעיניה נכון להגיש כתב אישום בתיק.

הפרקליטות או התביעה מקבלת לידיה את תיק החקירה ומחליטה האם להגיש כתב אישום או אם לאו.  בעבירות מסוג פשע, טרם הגשת כתב האישום ישנו הליך נוסף של שימוע פלילי.

עילות לסגירת תיק חקירה פלילי

תיק חקירה פלילי יכול להיסגר מבלי שיוגש כנגד אדם כתב אישום.

  ישנן 3 עילות סגירה: חוסר עניין לציבור, חוסר בראיות וחוסר אשמה. לאחר שתיק נסגר באחת מהעילות הנ"ל, ניתן לערער על עילת הסגירה.

סגירת תיק בעילת חוסר אשמה מביאה לגניזת התיק ומחיקתו מהרשומות כולן. ואילו עילות סגירה מסוג חוסר עניין לציבור וחוסר בראיות משאירות אחריהן רישום משטרתי פנימי אודות תיק החקירה  (להבדיל מרישום פלילי).

עילת חוסר עניין לציבור משמעותה כי בחומר הראיות שנאסף יש די על מנת להצביע על אשם מצד החשוד, והתביעה סבורה כי מתקיים "סיכוי סביר" להרשעה, אולם יחד עם זאת סבורה התביעה כי  אין עניין לציבור בקיומו של הליך פלילי.

עילת חוסר בראיות משמעותה ככלל כי בידי התביעה אין די ראיות לבסס הרשעה כנגד החשוד. להדגיש כי אין זה מנקה את שמו של החשוד מביצוע העבירה.  ככל שהראיות שנאספו לא יהיה בהן די לבסס הרשעה אולם ניתן ללמוד מהן כי ישנו סיכוי ברמה גבוה שהחשוד ביצע את העבירה עילת הסגירה תהא "העדר ראיות" .

סגירת תיק חקירה בעילת חוסר אשמה

החודש (ינואר 2018) תוקנה הנחיית פרקליט המדינה הנוגעת לסגירת תיקי חקירה בעילת "חוסר אשמה", מטרת התיקון להבטיח סגירתם של יותר תיקים בעילה זו מאשר בעילת חוסר בראיות, מקום שישנה התלבטות בין השתיים.

סגירת תיק בעילת חוסר אשמה היא אינה דבר של מה בכך, יש לה השפעה מיוחדת על חיו של החשוד: התיק נמחק מהרשומות הפנימיות של המשטרה ולא ישאר זכר לקיומו, הדבר מנקה את החשד משמו של החשוד והפגיעה בשמו הטוב. אף לדימוי העצמי של החשוד חשובה מאוד עילת סגירת התיק.

יחד עם זאת, התנאים לסגירת תיק בעילת חוסר אשמה אינם פשוטים.

כאשר נאספו ראיות בתיק שאינן מספיקות לכדי כתב אישום, ואולם מהראיות שנאספו ניתן להסיק שהסבירות כי החשוד ביצע את העבירה נמוכה, הרי שיש לסגור את התיק בעילת העדר אשמה. אולם, כאמור לעיל, אם אין די ראיות אך אלו הנמצאות מעלות סבירות גבוה כי החשוד ביצע את העבירה עילת הסגירה תהא מחוסר ראיות.

כמובן, שכאשר הראיות שנאספו לא מצביעות כלל על אשמתו של החשוד יסגר התיק בעילת חוסר אשמה.

הגשת בקשה לסגירת תיק חקירה פלילי באחת מעילות הסגירה

הבקשה היא מסמך משפטי, מנוסחת באופן המציג את גרסת הנחקר ועומדת על הדגשים מדוע על המשטרה והפרקליטות להימנע מהגשת כתב אישום כנגד החשוד. כמו כן, בבקשה זו ניתנת הזדמנות ראשונה לחשוד לעמוד על סתירות בדברי העדים הנוספים שתושאלו ועל בעיות בראיות הידועות לנחקר ופועלות לטובתו. בקשה מעין זו יכול שתהיה לה השפעה על המשך החקירה ובחינה מחודשת של גרסת החשוד הפועלת לטובתו ולהפחתת החשד ממנו, הצגת הנסיבות החשובות התומכות בגרסתו ואלו התומכות בחפותו. כמו כן עומדת הבקשה בהרחבה על עילות הסגירה האפשריות והמתאימות לנסיבות המקרה.

לפיכך, חשוב לייצור קשר עם עורך דין רצוי לאחר החקירה ולפעול לסגירת התיק על מנת להימנע מהגשת אישום פלילי.

 

*האמור במאמר זה איננו בגדר יעוץ משפטי*

עו"ד סיון דואני עוסקת בתחום הפלילי וייצוג נוער. ליצירת קשר 0502155118 או באתר www.sivanduanilaw.co.il

המידע המובא לעיל הינו כללי ואיננו מהווה משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. המחברת אינה נושאת באחריות כלשהי כלפי הקוראים. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין במאמר זה כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.