סגירת תיק חקירה פלילי

פתיחת תיק החקירה במשטרה:

תיק חקירה פלילי במשטרה נפתח כאשר אדם נחקר במשטרה כחשוד בביצוע עבירה. תיק החקירה כנגד החשוד, יהיה פתוח עד לקבלת החלטה ע"י הפרקליטות או התביעה המשטרתית האם להגיש כנגד החשוד כתב אישום או לא.

כבר בשלב החקירה רצוי להתייעץ בעורך דין ולאחר החקירה במצב בו תיק החקירה נמצא לפני המלצת המשטרה רצוי לפעול לסגירת התיק.

לאחר סיום החקירה ואיסוף חומר הראיות, המשטרה והיחידה החוקרת שולחים המלצתם האם להגיש כתב אישום או אם לאו לפרקליטות או לתביעה, אלו עוברים על חומר הראיות והעדויות בתיק לפני קבלת החלטה.

בתיקים חמורים תשתלב הפרקליטות בחקירה ותפעל יחד עם המשטרה לכיוון החקירה ואיסוף הראיות הנדרשות.

בקשה לסגירת תיק חקירה במשטרה:              

 

לאחר החקירה יכול סנגור המייצג את החשוד לשלוח למשטרה בקשה סגירת תיקלסגירת תיק החקירה. בבקשה זו מוצגת גרסת הנחקר ועומדים בעיקר על הדגשים מדוע על המשטרה והפרקליטות להימנע מהגשת כתב אישום כנגד החשוד. לבקשה זו חשיבות רבה שכן זוהי ההזדמנות הראשונה ובעבירות מסוימות היחידה, לפני הגשת כתב האישום לטעון לפני המשטרה מדוע עליה להימנע מהמלצתה לפרקליטות לפתוח הליך פלילי והגשת כתב אישום כנגד אדם.

סגירת תיק החקירה והחלטת הפרקליטות:

הפרקליטות מקבלת את כל חומרי החקירה ובוחנת את התיק ואת המלצת המשטרה.

באם מדובר בעבירה שאיננה פשע, כלומר, עבירה המסווגת כעוון או חטא, שהן עבירות שהעונש הקבוע לצידן בחוק הוא עד 3 שנים כולל, אין זכות שימוע לחשוד בחוק. במצב זה כאמור, בקשה להימנע מהגשת כתב אישום וסגירת תיק החקירה חשובה מאין כמותה כיוון שלחשוד לא ניתנת זכות בחוק לטעון כנגד הגשת האישום.

עילות סגירה לתיק חקירה במשטרה:

בנוסף לאמור לעיל, לבקשה זו השפעה רבה על עילת סגירת תיק החקירה. ישנן 3 עילות סגירה: חוסר עניין לציבור, חוסר בראיות וחוסר אשמה.  במובן זה עילת סגירה של חוסר אשמה נחשבת לטובה ביותר מבין השלוש. אולם, גם יתר עילות הסגירה עדיפות על הגשת כתב אישום והתחלתו של הליך פלילי.

סגירת תיק חקירה במשטרה היא הליך ביניים שאינו פורמלי וקבוע בחוק ויש לבצע אותו בזמן הנכון, מיד לאחר סיום החקירה על מנת להפיק ממנו את המיטב. לרוב, אין בהליך זה לפגוע במעמדו של החשוד ומטרתו בלבד למנוע את המשך ההליך הפלילי כנגד חשוד.  

השארת תגובה