רישום פלילי מהו וכיצד ניתן למחוק אותו

רישום פלילי, כל מה שרצית לדעת

מאמר קצר זה יעמוד על טיבו של  הרישום הפלילי, מה מופיע בו  וחשיבותו של הרישום במהלך החיים, השפעתו, מי יכול להסתכל עליו, להשתמש בו וכיצד ומתי ניתן למחוק הרשעות מהרישום.

אם נחקרת במשטרה בעברך או אם הועמדת לדין בעבירה פלילית בצעירותך או לפני כמה שנים, סביר להניח כי יש לכך תיעוד ברישום הפלילי שלך. היום אתה מתבקש ע"י גורם כלשהו להציג רישום פלילי, אם זה ע"י המעסיק הפרטי שלך או אם אתה מגיש מועמדות למשרה או עבודה הקשורה בגורמי ממשלה, או באם כל רצונך הוא להוציא אזרחות או אשרת כניסה קבועה למדינה זרה.  מה עושים עם הרישום הפלילי הקיים, מה מופיע בו ולמי מותר להסתכל עליו והאם ניתן למחוק אותו?

רישום פלילי (ר.פ), מה זה?

רישום פלילי הינו מסמך המופק ע"י המשטרה ובו מתועדות הרשעותיו של אדם. הרשעה משמעה כי נערך הליך פלילי כנגד אדם בבית המשפט בסופו נתנה הכרעת דין מרשיעה (כלומר, האדם נמצא אשם בביצועה) וניתן גזר דין.  בדף הרישום הפלילי לעיתים מופיעים הליכים נוספים כגון תיקי משטרה סגורים ועילות הסגירה, המשמעות הינה כי אדם נחקר במשטרה בחשד לביצוע עבירה כלשהי ואולם התיק כנגדו נסגר בתום החקירה. רישומים אלו של תיקי חקירה סגורים נשארים מתועדים ברישום הפלילי אולם הם אסורים לפרסום בדף המונפק לאזרח כרישום פלילי.

כל אדם יכול לבקש להנפיק עבורו את גיליון הרישום הפלילי במשטרה לשימושו האישי.

אולם, לא כל אדם רשאי לעיין ברישומו הפלילי של אדם אחר וכן לא כל אדם רשאי לבקש את רישומו הפלילי של אדם אחר.

מתי נמחקת הרשעה מהרישום הפלילי?

חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים תשמ"א-1981 מסדיר את נושא הרישום הפלילי.

החוק מבדיל בין שתי תקופות עיקריות, תקופת ההתיישנות על ההרשעה ותקופת המחיקה.

תקופת ההתיישנות נוגעת להתיישנות ההרשעה וזו תהא על פי חישוב כפי שמופיע בחוק ויוסבר להלן, משמעות ההתיישנות היא כי לאחר התיישנותה של הרשעה השימוש במידע אודות ההרשעה מוגבל, ולא תמיד ניתן יהיה למסור מידע אודותיה לגורמים המוסמכים לקבל מידע מן הרישום הפלילי.  תקופת המחיקה משמעה, כי לאחר שהתיישנה ההרשעה היא תימחק מן הרישום הפלילי תוך התקופה האמורה בחוק.

סעיף 14 לחוק מסדיר את חישוב תקופות ההתיישנות על הרשעה. תקופת ההתיישנות מחושבת על פי תקופת המאסר שהוטלה ועוד התקופה האמורה בחוק כך לדוגמא:

אם הוטל מאסר עד שנה אחת- תהא תקופת ההתיישנות תקופת המאסר שהוטלה ועוד שבע שנים;

אם הוטל מאסר עד חמש שנים- תהא תקופת ההתיישנות תקופת המאסר שהוטלה ועוד עשר שנים;

הוטל מאסר למעלה מחמש שנים- תהא תקופת ההתיישנות תקופת המאסר שהוטלה ועוד כפל התקופה, ובלבד שכפל התקופה הנוספת לא תעלה על 15 שנה;  כלומר, מקסימום התקופה הנוספת יהיה 15 שנה.

אם העונש שהוטל איננו כולל מאסר כפי שמפורט לעיל, תהא תקופת ההתיישנות שבע שנים.

על הרשעות בעבירות שדינן עונש מאסר עולם או עונש מעל 10 שנות מאסר בעבירות מסוימות המנויות בחוק לא תהיה התיישנות ואף לא מחיקה מן הרישום.

תקופות ההתיישנות על הרשעות קטין שונות מן האמור לעיל.

סעיף 16 לחוק מסדיר את תקופת המחיקה מן הרישום. משהתיישנה הרשעה על פי החוק תהיה תקופת המחיקה 10 שנים מיום ההתיישנות. המשמעות הינה כי לאחר תקופת המחיקה הרשעות אלו שהתיישנו לא יופיעו ברישום הפלילי של אדם, ועל כן לא ניתן יהיה למסור מידע אודות ההרשעות שהתיישנו ונמחקו מן הרישום.

באם אדם עבר עבירה והורשע בה כל עוד לא נמחקה הרשעה קודמת שלו אף אם זו התיישנה, הרשעה קודמת זו לא תימחק אלא רק כאשר תעבור תקופת המחיקה של ההרשעה החדשה.

  מי מוסמך להסתכל ברישום הפלילי שלי?

סעיפים 4 ו-5 לחוק מסדירים למי ניתן למסור מידע על פי הרישום הפלילי. בעקרון החוק מסדיר כי מידע על הרישום הפלילי יימסר לגורמים ממשלתיים, מדינתיים ורשויות האכיפה בהתאם לאמור בחוק. גורמים פרטיים אינם רשאים על פי החוק לעיין ברישומו הפלילי של אדם.

באם מעסיק פרטי מבקש לראות את הרישום הפלילי שלך, חשיפתו בפניו תלויה בך בלבד. במקרה כזה רצוי להיוועץ עם עורך דין האם כדאי לחשוף את הרישום הפלילי בפני אותו אדם פרטי.

מחיקת רישום פלילי, האם זה אפשרי?

מחיקת הרישום הפלילי אפשרית, בנסיבות מסוימות ולאחר פניה לנשיא המדינה במסגרת הליך הנקרא חנינה.

חנינה הינה בקשה המוגשת לנשיא המדינה ונבחנת על ידי פרקליטים מפרקליטות המדינה אשר הוסמכו לכך ואשר לאחר בחינת הנסיבות מעבירים המלצתם לנשיא לצורך החלטה בבקשה.

ניתן להגיש בקשת חנינה כאשר אנו מעוניינים לקצר תקופת התיישנות על הרשעה שטרם התיישנה או באם תקופת המחיקה טרם הסתיימה ואנו מעוניינים לבקש את קיצורה.

בבקשה זו עלינו להראות סיבות וטעמים מוצדקים לקיצור תקופת ההתיישנות או לקיצור תקופת המחיקה. ניתן להגיש בקשת חנינה בכל זמן שעולה הצורך ולחזור ולהגישה שנית כל חצי שנה אלא אם עלו נסיבות מיוחדות המצדיקות הגשה חוזרת מוקדמת יותר.

לצורך בקשת חנינה לעניין הרישום הפלילי רצוי ומומלץ להיוועץ ולהיעזר בעורך דין על מנת להגדיל את סיכויי הצלחתה של הבקשה.

*האמור במאמר זה איננו בגדר יעוץ משפטי*