תעבורה- החמרה בענישה בעבירות תעבורה

מיום 24 למרץ 2017 יכנסו לתוקף התעריפים החדשים לקנסות התעבורה המצביעים על החמרה בענישה והגדלת הקנסות.

לטבלת הקנסות נכנסו קנסות המסדירים את נושא האופניים החשמליים, בהתאם לתיקון תקנות התעבורה המתייחסות ומסדירות את מעמדן של האופניים החשמליים, המפרט הטכני המותר על פי התקן, גיל הרכיבה שעלה לגיל 16 וכן נסיעת האופניים החשמליים רק בנתיב המיועד לכך או על הכביש. כמו כן התקנות מתייחסות להרכבה על אופניים חשמלים אסורה הגוררת אף היא קנס כספי.

כמו כן ניתן לראות בטבלת הקנסות, כי ישנה העלאת תעריף הקנס לנהיגה במהירות מעל המותר בשטח עירוני ובין עירוני, קנס שיעמוד על 1500 ₪ ! לנהיגה בעיר עד מהירות של 41 קמ"ש מעל המותר ומחוץ לעיר עד מהירות של 50 קמ"ש מעל המותר. מעל מהירות זו יוגש כתב אישום תעבורתי ויערך משפט.

המגמה כיום היא להחמיר עם עבירות תעבורה וזו באה לידי ביטוי בהעלאת הקנסות, הצבת אמצעי אכיפה עירוניים ובין עירוניים.

לכן, חשוב שתסעו בזהירות ותשמרו על הכללים

טבלת קנסות התעבורה החדשים

לפניכם תמצית הקנסות החדשים:

העבירה קנס קודם ב-₪ קנס חדש ב-₪ הערות
רישיון הרכב שפקע יותר מ-4 חודשים ועד שנה 750 1,000 עד 4 חודשים נשאר 250 ₪. מעל שנה – משפט
כשרישיון הנהיגה פקע יותר מ-6 חודשים עד שנתיים 250 750 עד 6 חודשים נשאר 250 ₪. מעל שנתיים – משפט
אי ציות נוהג רכב לרמזור אדום 1,000 1,500  
רכיבה על אופניים חשמליים מתחת לגיל 16   1,000  
רכיבה על אופניים חשמליים לא תקניים   1,000  
רכיבה על אופניים חשמליים לא תקינים   250 כולל רכיבה לא על המושב
הרכבת נוסע על אופניים חשמליים   250  
הובלת מטען גדול או רכיבה לצד רכב אחר   250  
באופניים חשמליים: אחיזת ברכב אחר או גרירה   250  
באופניים חשמליים: אי שמירת רווח מלפנים   250  
באופניים חשמליים: רכיבה על מדרכה   500  
באופניים חשמליים: רכיבה לא ימין הכביש   250  
31 עד 40 קמ"ש מעל המותר בעיר משפט 1,500 מעל 40 קמ"ש – משפט
41 עד 50 קמ"ש מעל המותר מחוץ לעיר משפט 1,500 מעל 50 קמ"ש – משפט
אי האטה להולך רגל במדרכה סמוך למעבר חצייה   250 אי מתן זכות קדימה להולך רגל חוצה נשאר 750 ש"ח
אי עצירה מאחורי רכב שעצר להולך רגל במעבר חצייה   250  
נהיגת עגלה רתומה לבהמה בעיר   500  
הפעלת דופן הרמה במשאית ללא פנסים   250  
אי סימון כנדרש של רכב שעצר בדרך   100  
העמדת רכב שרישיונו פקע בדרך   100