הסדר מותנה במקום כתב אישום

אדם הנחקר במשטרה בחשד לביצוע עבירה נמצא בסיכון להגשת כתב אישום נגדו. בשנים האחרונות בוצע שינוי בחקיקה המאפשר להימנע מהגשת כתב אישום בחלק מן העבירות ולסגור את התיק כנגד החשוד באמצעות "הסדר מותנה"

"הסדר מותנה" מוצע על ידי התביעות / פרקליטות  כאשר לאחר בחינת חומר החקירה שנאסף בתיק לא נמצאה הצדקה מבחינתם לסגור את תיק החקירה באחת מעילות הסגירה ונמצא כי ככלל יש מקום להגיש כתב אישום כנגד אדם.

ההסדר שיוצע לחשוד, יביא לסגירת תיק החקירה כנגדו וזאת במקום הגשת כתב אישום וניהול הליך פלילי.

אלו מקרים מתאימים להסדר מותנה?

כאשר העבירה עליה נחקר אדם היא עבירה שאינה מסוג פשע, כלומר עבירת חטא או עוון, שהעונש עליה אינו עולה על 3 שנים והתביעה סבורה כי העונש המתאים בנסיבות ביצוע העבירה אינו כולל מאסר בפועל.

תנאי חשוב נוסף להתאמת מקרה להסדר מותנה הוא העדר רישום פלילי לחשוד בחמש השנים שקודמות לביצוע העבירה, ושאין הליכים פלילים נוספים המתקיימים נגד החשוד.  חשוב לציין שבמקרים בהם ישנו עבר פלילי ישן (מעל 5 שנים) עדיין ניתן להציע הסדר מותנה.

מה הוא  ההסדר מותנה?

ההסדר המותנה הוא בעצם "הסדר טיעון" המתבצע עם חשוד לפני הגשת כתב אישום במטרה למנוע הליך פלילי אשר יגרור הכתמת הרישום הפלילי במקרה של הרשעה.

מקום שבו לא נמצא לנכון לסגור את תיק החקירה מבלי להעמיד את החשוד באיזה שהוא תנאי לאותה סגירה בשל האינטרס הציבורי שנפגע כתוצאה מביצועה של עבירה.

במסגרת ההסדר המותנה יתבקש חשוד להודות בחשדות כנגדו, ולעמוד במספר תנאים שיוצבו לפניו על מנת להביא לקיומו של ההסדר.  בעצם ישנו תנאי לסגירת התיק, החשוד ימלא אחר דרישות התנאי והתיק יסגר ע"י התביעה.

במסגרת ההסדר יוחלט מהי התקופה הנדרשת למילוי התנאי שהוטל על החשוד.

תנאים שניתן לכלול במסגרת הסדר מותנה:

התביעה יכולה לבקש תשלום קנס למדינה או פיצוי לנפגע העבירה. חתימה על התחייבות להמנע מביצוע עבירה דומה בעתיד, ונקיטת פעולות לתיקון נזק שנגרם כתוצאה מבציוע העבירה- כגון פניה במכתב לנפגע, השבת חפץ או תשלום על נזק שנגרם.

הסדר מותנה

הימנעות מכניסה למקום מסוים, או הימנעות מקשר עם אדם מסוים.    בנוסף, התנאי יכול כלול שלילת רישיון נהיגה לתקופה מסוימת או הפקדת כלי ירייה ועוד.

במקרים מיוחדים, התביעה יכולה לשלוח את החשוד להליך טיפולי שיותאם ויומלץ ע"י שירות המבחן, כחלק מהתנאים הנדרשים להסדר המותנה וסגירת התיק, זאת במקרים בהם נמצא צורך בכך, למשל, כאשר מדובר בעבירה שבוצעה על רקע שימוש בסם או אלכוהול.

חשוד אשר לא ממלא אחר תנאי ההסדר, יוגש נגדו כתב אישום ויתנהל כנגדו הליך משפטי רגיל. חשוב להדגיש כי גם במקרה של סירוב לתנאי ההסדר- יוגש כתב אישום.

ההליך של הסדר מותנה

החשוד יקבל לביתו מכתב בו הוא מוזמן להגיע ליחידת התביעות לקבלת הצעה לסגירת התיק כנגדו בהסדר מותנה, בשלב הזה מומלץ לפנות ליעוץ משפטי ע"י עורך דין מנוסה.

עורך הדין יזמן את חומר החקירה מאת התביעה ויעבור על חומרי החקירה טרם הפגישה עימם לצורך הגעה להסכמה על התנאים וזאת לבחון את החולשה והחוזקה הקיימת בחומר החקירה ועל מנת לנהל משא ומתן הוגן עבור החשוד במסגרת ההסדר המותנה.

האם יש רישום הסדר מותנה בגיליון רישום פלילי:

הסדר מותנה מביא לסגירת תיק חקירה ללא הליך משפטי, כלומר לא יתנהל הליך פלילי בבית המשפט ולא תוכרע בסופו הרשעה. ועל כן הסדר מותנה אינו גורר רישום פלילי ואינו "מכתים" את רישומו הפלילי של אדם באופן המשפיע על עתידו ותדמיתו. זאת הסיבה העיקרית לקיומו של הליך הסדר מותנה.

יחד עם זאת, יופיע בתיק החקירה ברישום המשטרתי- כי התיק נסגר במסגרת הסדר מותנה.

כיום, ברישום משטרתי מופיעות 3 עילות סגירה ידועות: חוסר עניין לציבור, חוסר בראיות וחוסר אשמה. כאשר עילת חוסר אשמה מביאה למחיקה מוחלטת מהרישום השתיים האחרות מופיעות ברישום המשטרתי לצד פרטי תיק החקירה, כך כאשר נסגר תיק בהסדר מותנה תופיע עילת הסגירה "הסדר מותנה " לצד החשדות בתיק.

רישום משטרתי נגנז לאחר מספר שנים ובהתקיים מספר תנאים (ניתן לפנות לעו"ד בנושא), וככלל לא נעשה בו שימוש חיצוני כחלק מהרישום הפלילי של אדם אלא רק לצורכי המשטרה בלבד.

*מאמר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי. לקבלת יעוץ פנה למשרד 050-2155118 לתיאום פגישה.