סגירת תיק חקירה פלילי במשטרה

כאשר אדם נחקר במשטרה בחשד לביצוע עבירה נפתח לו תיק חקירה. תיק החקירה יכול להבשיל לכתב אישום או להיסגר במשטרה באחת מעילות הסגירה הידועות: חוסר עניין לציבור, חוסר בראיות וחוסר אשמה.

איך אפשר לסגור תיק חקירה במשטרה

אם יש לך תיק חקירה פתוח במשטרה ישנו הסיכון ששוקלים להגיש נגדך כתב אישום לאחר בחינת חומר הראיות. אם נחקרת לא זמן, הרי שזה הזמן הנכון לפעול באמצעות עו"ד מטעמך בפניה לתחנת המשטרה החוקרת בבקשה לסגור נגדך את התיק חקירה.

לא בכל המקרים פניה לסגירת התיק תסייע, אבל פעמים רבות פניה לקצין הממונה בבקשה לסגירת התיק, המפרטת טענות משפטיות והתייחסות לראיות או לפעולות חקירה, תוך עמידה על גרסה,  יכולה לסייע ולהביא לסגירת התיק.

 

עילות סגירת תיק חקירה במשטרה     

סגירת תיק חקירה

באם השתכנע קצין המשטרה הוא יכול לסגור את התיק באחת מעילות הסגירה כפי שמצויות בחוק.

עילת חוסר עניין לציבור– המשמעות שלה היא כי הנושא שבלב התלונה והחקירה פעוט, או שאינו פוגע בשלום הציבור באופן משמעותי ועל כן לא רואים טעם בהליך משפטי כנגד החשוד.

חוסר בראיות מספיקות- עילת סגירה זו אינה מנכה את החשוד מכל חשד, כל שהיא אומרת הוא שנאספו ראיות ונעשו פעולות חקירה אשר בסופן לא ניתן היה להגיע לכלל מסקנה חד משמעית באשר לאשמה, וכי אין מספיק ראיות בידי המשטרה והתביעה  כדי להצדיק כתב אישום ולהביא להרשעה.

חוסר אשמה- זוהי עילת הסגירה המועדפת, כמובן, על כל חשוד. מאחר ועילת סגירה זו מנכה את החשד מהחשוד ומביאה למחיקה מוחלטת של תיק החקירה מרישום משטרתי.

משמעותה היא כי לאחר בחינת הראיות שנאספו הגיעו לכלל מסקנה כי החשוד לא ביצע את העבירה.

השוני בין עילת חוסר אשמה וחוסר ראיות בסגירת תיק חקירה

השוני בין עילת הסגירה של חוסר בראיות וחוסר אשמה נעוץ , בעיקר היום, במידת הסבירות כי החשוד ביצע את העבירה.  מה זה אומר?

אם אין די ראיות,  אך אלו הנמצאות מעלות סבירות גבוה כי החשוד ביצע את העבירה, עילת הסגירה תהא מחוסר ראיות. ואולם, אם ישנן הרבה ראיות שכולן בסופו של יום מביאות לכדי מסקנה כי הסבירות שהחשוד ביצע את העבירה נמוך- אז יסגר התיק בעילת חוסר אשמה.

הגשת ערר על עילת סגירת תיק חקירה

כאשר תיק נסגר במשטרה באחת מעילות הסגירה העדר עינין לציבור או חוסר בראיות מספיקות, ניתן להגיש ערר על עילת הסגירה, בנסיון לשכנע את הקצין כי סך הראיות מצביע על סבירות נמוכה כי החשוד ביצע את העבירה ולכן יש לסגור את התיק בעילת חוסר אשמה.

 מדוע לערער?

סגירת תיק בעילת חוסר אמשה מביאה למחיקתו המוחלטת מרישומי המשטרה ולכן לא יופיע התיק ברישום המשטרתי.

אם תיק החקירה לא נסגר והנך חשוד בביצוע עבירה מסוג פשע, פנה כבר עכשיו לעו"ד ונצל זכותך להליך שימוע לפני הגשת כתב אישום!

לפרטים נוספים או בחינת מצבך המשפטי ניתן לפנות לעו"ד סיון דואני 050-2155118

נחקרת במשטרה? אל תחכה לכתב האישום, תפעל למנוע אותו!

לקריאה נוספת על עילת חוסר אשמה  או על סגירת תיק חקירה