רישום פלילי או רישום משטרתי

רישום פלילי ורישום משטרתי. רוב האנשים הפונים למשרדי נוטים להתבלבל בניהם, ובצדק.

מאמר זה יעמוד בקצרה על ההבדלים, כיצד ניתן לפעול בכל אחד מהמקרים, ובעיקר כיצד מוחקים כל רישום ומספר טיפים שחשוב לדעת.

רישום פלילי או משטרתי- ההבדל

רישום משטרתי,

זהו רישום פנימי של המשטרה אשר מתעד חקירות של אדם במשטרה בחשד לביצוע עבירה. המשמעות היא, שכל פעם שאדם נחקר במשטרה בעניין מסוים, נפתח לו תיק אשר נרשם ברישום המשטרתי.

תיק חקירה במשטרה יכול להסגר באחת מעילות הסגירה (חוסר עניין לציבור, חוסר אשמה או חוסר בראיות) או להיסגר בהסדר מותנה, ללא הליך משפטי בבית המשפט, וללא ההרשעה בדין.

המשמעות היא שיוותר רישום משטרתי, אשר חסוי לרוב לכל מוסדות המדינה (למעט מספר מצומצם מאוד כגון שירותי ביטחון וכד') ולא ניתן לעשות בו שימוש כנגד אותו חשוד. רישום זה אינו מונע הוצאת רישום פלילי נקי (תעודת יושר).ר.פ

רישום פלילי

הינו רישום לפי חוק, כאשר אדם אשר הוגש נגדו כתב אישום והתנהל בעניינו הליך משפטי פלילי נמצא אשם בביצוע עבירה, והורשע בבית המשפט.

רישום פלילי יכול להתיישן תוך מספר שנים בהתאם לסוג העבירה, ולהימחק מהרישום 10 שנים לאחר תאריך ההתיישנות.

 

כיצד מוחקים רישום משטרתי

רישום משטרתי ניתן למחוק לאחר 5 שנים מיום סגירת תיק החקירה.

את ביטול הרישום, אם לא בוצע אוטומטית ע"י המשטרה ניתן לבקש באמצעות בקשה לאגף רישום פלילי במשטרה. רצוי כי הבקשה תנוסח ותבוצע ע"י עורך דין על מנת שתענה על כל הקריטריונים הנדרשים בבקשה מסוג זה.

לא כל בקשה למחיקת רישום משטרתי תתקבל ויש מספר קריטריונים שימנעו את המחיקה, כך למשל קיומם של רישומים משטרתיים מאוחרים, חומרת העבירות בהן נחשד אדם וכדומה.

רישום פלילי, כיצד ניתן למחוק?

רישום פלילי ניתן למחוק באמצעות בקשת חנינה. כאמור, רישום פלילי הינו רישום של הרשעות או כאשר הסתיים הליך משפטי ב"אי הרשעה", כלומר ישנו רישום על ההליך ותוצאותיו במרשם ולרישום זה תקופת התיישנות (עפ"י העונש שהוטל בתוספת תקופת התיישנות עפ"י החוק המשתנה בהתאמה) ותקופת מחיקה של 10 שנים מיום ההתיישנות.

בבקשת החנינה בדרך כלל מבקשים את קיצור תקופת ההתיישנות יחד עם קיצור תקופת המחיקה ולכך יש לצרף אסמכתאות שונות וטענות רציניות המפרטות את הנסיבות והסיבה לפיה מתבקשת החנינה.

בקשת החנינה מוגשת לנשיא המדינה.

המחיקה של רישום פלילי אינה מחיקה בפועל, כלומר לא תקבלו דף ריק בעת הוצאת הרישום, אלא מחיקה מהותית, כלומר שלא ניתן יהיה לחשוף את הרישום אשר התישן ונמחק בפני גורמים מסוימים, ורק מספר מצומצם מאוד של גורמים יוכל לראות את הרישום שנמחק (כגון שב"כ וכדומה).

רישום פלילי ואי הרשעה.

אם הסתיים הליך משפטי באי הרשעה, אין זה אומר כי לא נותר רישום פלילי. נכון, אי הרשעה ניתן על מנת שלא להכתים עברו של אדם, הכוונה היא כמובן שאת הרישום על אי ההרשעה רוב המוסדות להם מותר לקבל רישום פלילי לפי חוק לא יוכלו לראות. על אי הרשעה חלה תקופת התיישנות קצרה יותר מתקופת ההתיישנות החלה על הרשעה.

רישום פלילי אצל קטינים

כאשר החשוד או הנאשם שהורשע הינו קטין, מתחת לגיל 18. או כאשר הרשעה ניתנה בהיותו קטין, תקופת ההתיישנות לרישום פלילי שונה וקצרה מתקופת התיישנות לבגיר.

גם ברישום משטרתי תקופת המחיקה קצרה יותר ושונה.

רישום פלילי ורישום משטרתי- חשוב לדעת

חשוב לפנות לעורך דין יחד עם גיליון הרישום הפלילי על מנת שיוכל העורך דין לבחון את דרך הפעולה הנכונה.

בישראל ניתן להוציא תעודת רישום פלילי בה מופיעים גם תיקי חקירה סגורים לצורך הגשת בקשה זו, את התעודה יכול להוציא גם עורך הדין עם יפוי כוח.

אין בישראל "תעודת יושר" זהו מושג שגוי שהשתרש בציבור ומשמעותו פשוט גיליון רישום פלילי.

לבקשת מחיקה של רישום משטרתי או רישום פלילי כדאי לבוא עם מסמכים שונים כגון תעודות לימודים, או כל מסמך שמעיד על נסיבות מיוחדות שלכם אשר יצדיק את המחיקה.

לפרטים נוספים ניתן לקרוא על רישום משטרתי

רישום פלילי

סגירת תיקים במשטרה