רישום פלילי, מה זה וכיצד ניתן להתמודד איתו

מהו רישום פלילי?

רישום פלילי הוא מסמך המופק ע"י המשטרה המתעד הרשעותיו של אדם בהליכים פלילים. הגיליון מספק אינדיקציה לעבירות קודמות של אדם בהם הורשע והעונשים שניתנו בגינם.

רישומו הפלילי של אדם הוא מסמך המכיל מידע חסוי שלא ניתן להפיצו ברבים וחלים עליו חוקים דווקניים ונוקשים הקובעים באופן מפורש למי הסמכות לעיין ברישומו הפלילי של אדם.

מי יכול להסתכל ברישום הפלילי שלי?ר.פ

החוק המסדיר את הרישום הפלילי הסמכות להסתכל בו ומה ירשם בגיליון הינו חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים.  ככלל, מלבד הגופים הרשומים בתקנות שלהם סמכות להסתכל ברישום הפלילי של אדם, לאף גורם אחר אין הרשאה לבחון את הרישום הפלילי. בין הגופים האלו נמנים גופים ממשלתיים, משרד הביטחון וכדומה.

בגיליון הרישום הפלילי, יופיע המידע אודות העבירה בה הורשע אדם, באיזו ערכאת בית משפט, תאריך ביצוע העבירה, תאריך מתן גזר הדין, העונשים שהוטלו על הנאשם, תאריך התיישנות ההרשעה ותאריך המחיקה.

בחלקו האחר של גיליון הרישום הפלילי יופיעו תיקי משטרה פתוחים או סגורים, כלומר עבירות בהן נחשד אדם ונחקר במשטרה אם תיקי החקירה נסגרו יופיע לצידן עילת הסגירה: חוסר עניין לציבור, חוסר אשמה, חוסר בראיות. החוקים המסדירים למי הסמכות להסתכל בגיליון הרישום הפלילי מחמירים באשר לחלק זה של הרישום ומצמצמים את מספר הגורמים להם סמכות בחינת תיקי החקירה הסגורים והפתוחים הקיימים ברישום.

בהליך הפלילי המתנהל בבית המשפט, בשלבי המעצר נהוג כי התביעה תציין בפני בית המשפט עבירות קודמות של אדם או העדר עבר פלילי. כמו כן בהליך ברור האשמה רק בדיוני הטיעונים לעונש מותר לרשויות התביעה להציג עברו הפלילי של אדם, את ההרשעות הקודמות בלבד.

תעודת יושר ורישום פלילי

ככלל, המונח תעודת יושר מטעה, מאחר ולא באמת קיימת תעודת יושר. הכוונה היא לרישום פלילי נקי, כזה שלא מצוין בו הרשעות קודמות.

לעתים מקומות עבודה דורשים הבאת תעודת יושר, בקשה זו אסורה מאחר והם אינם מורשים להסתכל בגיליון הרישום הפלילי, דרישה המנוגדת לחוק ודינה עד שנתיים מאסר. ובכל מקרה אם המועמד רוצה להציג "תעודת יושר" ינפיק רישום פלילי ויספק את העמוד הראשון לרישום שם מצוין כי "אין רישום פלילי".

כאשר אנו מדברים על תעודת יושר, החלק ברישום הפלילי המציין תיקי חקירה סגורים או פתוחים אסור לצפייה על ידי גורמים שאינם מורשים ועל כן ניתן שלא להעבירו.

.

מה ניתן לעשות על מנת למחוק רישום פלילי או לסגור תיקי חקירה?

על מנת למחוק רישום פלילי שהתיישן וטרם נמחק או על מנת לקצר הליך ההתיישנות הקבוע בחוק בנסיבות המצדיקות זאת על אדם להגיש חנינה לנשיא המדינה.  הליך החנינה נכון עבור רישום פלילי על הרשעה קודמת.

כאשר ברישום הפלילי תיקי חקירה פתוחים, ההליך הנכון הוא הגשת בקשה לסגירת התיק, בקשה אשר מוגשת ע"י העורך דין ולעיתים מביאה לסגירת תיק החקירה באחת מעילות הסגירה.

כאשר המדובר בתיקי חקירה סגורים, באם חלפו 5 שנים מיום הסגירה ניתן להגיש בקשה מיוחדת למחיקת הרישום מהגיליון רישום פלילי.