עיכוב הליכים- הפסקת ההליך המשפטי הפלילי

עיכוב הליכים הוא הפסקתם של ההליכים הפלילים לאחר שהוגש כתב אישום כנגד אדם.

סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי מעגן בתוכו את סמכותו של היועץ המשפטי לממשלה לעכב הלךיכים משפטים כנגד אדם, בכל עת לאחר הגשת כתב אישום ולפני מתן הכרעת הדין. עיכוב הליכים נעשה באמצעות שליחת הודעה מנומקת לבית המשפט.

ברגע שבית המשפט מקבל הודעה על עיכוב ההליכים מהיועץ המשפטי לממשלה, אין לשופט למעשה כל שיקול דעת והמשפט נפסק.

לרוב בקשה לעיכוב הליכים מוגשת ע"י הסנגור המייצג את הנאשם, כבקשה מנומקת ליועמ"ש.

מתי ניתן לעכב הליכים פלילים?

החלטת עיכוב הליכים יכולה להינתן מסיבות שונות, היועץ המשפטי לממשלה הוציא הנחיות מפורטות הממחישות מצבים משפטיים וראייתים שונים אשר יצדיקו את עיכוב ההליכים בין היתר נסיבות הקשורות למתלונן או לנפגע העבירה, עד שעזב את הארץ, שיקולים ציבוריים (אינטרס הציבור) וכן התייחסות לנסיבות מיוחדות של הנאשם כגון מחלה ומצב בריאותי או מצב מיוחד אשר יש בו להצדיק  ולהעדיף את הפסקת ההליך הפלילי על פני המשך ההליכים כנגד נאשם.

היועץ המשפטי לממשלהרשאי לעיין בכל הראיות בתיק לפני החלטתו וסמכותו רחבה מאוד.

כמו כן רשאי היועמ"ש לשלוח את הנאשם לשירות המבחן ולקבל בעניינו תסקיר אשר ידווח ליועמ"ש על יחסו של הנאשם לעבירה, התנהלות חייו (האם מנהל אופי חיים עבריני או לא), ולקבל סקירה מקפת על מיהותו של הנאשם, טרם קבלת ההחלטה.

עיכוב הליכים פלילים – האם ניתן להתנות עליו?

בין יתר סמכויות היועץ המשפטי לממשלה, יכול הוא לקבוע כי עיכוב ההליכים יהיה מותנה בפעולות אוותו מחויב הנאשם לבצע, כגון הליך טיפולי למשך תקופה או אף התניות שונות אחרות למשל השלמת שירות לתועלת הציבור או העמדה לדין משמעתי במקום הדין הפלילי.

 

עיכוב הליכים פלילי המשמעות

אם עוכבו ההליכים המשמעות היא שההליך הפלילי כנגד הנאשם נפסק.

ניתן לחדש הליכים שעוכבו בנסיבות מיוחדות, החידוש יעשה  על ידי היועץ המשפטי לממשלה בהודעה בכתב לבית המשפט. הודעה על החזרת ההליך לדיון תעשה בתנאי שלא עברה שנה בעבירת עוון או חמש שנים בעבירת פשע מיום שבו נכנס לתוקף עיכוב ההליכים.

אם עוכבו ההליכים בפעם השנייה, לא ניתן לחדשם עוד!

בהליך עיכוב הליכים חשוב מאוד שהנאשם יהיה מיוצג על ידי עורך דין מנוסה ומקצועי בהליכים מסוג זה עקב ייחודו של ההליך והשלכותיו ובמידת הצורך אף יגיש את הבקשה לעיכוב הליכים מטעם הנאשם.

משרד עו"ד סיון דואני בעל נסיון רב בהגשת בקשות לעיכוב הליכים ולאחרונה אף עיכב הליכים בתיק אלימות במשפחה בכפוף להלשמת הליך טיפולי.

לקבלת יעוץ יש לפנות לקביעת פגישה.

לקריאה נוספת כתב אישום   וכן על הליכי ביטול וחזרה מכתב אישום 

*האמור במאמר זה איננו מהווה יעוץ משפטי.

 

 

השארת תגובה